Reserverings- en betalingsvoorwaarden

1. Deze reserverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen bij een camping van Campingclub die worden gemaakt voor het seizoen 2019.
2. Voor het maken van een reservering dient u schriftelijk via onze website of per mail uw reserveringsverzoek zo volledig mogelijk kenbaar te maken. Aan de hand van de door u verstrekte gegevens zullen wij een offerte opstellen. Wijzigingen of kosten gemaakt door niet of onjuist verstrekte informatie komen voor rekening van de reiziger.
3. Om een reservering te bevestigen dient u binnen 15 dagen na het ontvangen van de offerte, de offerte ondertekend per mail retour te zenden en een aanbetaling te doen van € 250,00 euro indien uw aankomstdatum in april, mei, juni of september ligt of van € 500,00 indien uw aankomstdatum in juli of augustus ligt. Indien het totaalbedrag lager is dan het aanbetalingsbedrag, dient u het totaalbedrag te voldoen. Indien binnen 15 dagen of de aanbetaling niet gedaan is of het ondertekende formulier niet verstuurd is, vervalt de reservering.
4. Voor het voldoen van het restantbedrag – totaal prijs minus aanbetaling – dient u een optie op de offerte aan te vinken en betaling overeenkomstig uw keuze bijtijds te maken.
5. Indien het restantbedrag niet binnen de gekozen betaaltermijn voldaan is, heeft de camping het recht de reservering te annuleren zonder aanspraak op restitutie van de aanbetaling.
6. De datum van bijschrijving op onze bankrekening geldt als betalingsdatum.
7. Voor promotionele activiteiten kunnen afwijkende betalingsmogelijkheden worden aangeboden. Daar waar de afwijkende betalingsmogelijkheden afwijken van bepalingen gesteld in deze voorwaarden, vervangen zij de bepalingen in deze voorwaarden.
8. Betalingsaanbiedingen, reducties, kortingen door lidmaatschappen, etc. kunnen en zullen niet gecombineerd worden. Per reservering zal, indien van toepassing, in overleg de voor de consument gunstigste optie worden gekozen.
9. De reserveringskosten bedragen per reservering € 10,00.
10. Indien u na het ondertekenen van de offerte wijzigingen wilt aanbrengen in uw reservering, bedragen de kosten per keer € 10,00. Deze kosten zullen slechts in rekening worden gebracht, indien een wijziging mogelijk is en dienen bij het totaalbedrag voldaan te worden overeenkomstig de gekozen betalingsoptie.
11. Voor elke mobile home vragen wij een borg van € 100,00. Deze borg dient bij aankomst te worden voldaan middels creditcard of in contanten. Indien bij vertrek schade of vermissingen aan de mobile home of zijn toebehoren wordt geconstateerd zal dit bedrag in mindering worden gebracht op de teruggave van de borg. Indien er geen schades of vermissingen zijn, wordt de borg geretourneerd bij vertrek.
12. In de geoffreerde prijs is de toeristenbelasting niet inbegrepen. De toeristenbelasting bedraagt 1 euro per persoon die bij aankomst 14 jaar en ouder is en wordt gedurende maximaal 10 aaneengesloten verblijfsdagen gerekend. De toeristenbelasting dient bij aankomst te worden voldaan. In de geoffreerde prijs is eenmalig het beddengoed per persoon inbegrepen (hoeslaken, laken, kussensloop) en tevens de eindschoonmaak, indien de vaat gedaan is, de koelkast is leeggehaald en de mobile home bezemschoon wordt opgeleverd. Babybedjes en kinderstoelen zijn gratis op aanvraag.
13. Huisdieren zijn niet in alle typen mobile homes toegestaan. Voor meer informatie wendt u zich tot onze site of de afdeling reserveringen.
14. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de Camping niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.
15. Annuleringen kunnen slechts schriftelijk geschieden. De datum van ontvangst van de mail of brief van annuleren, geldt als annuleringsdatum.
16. In het geval van annuleren zijn na het tekenen van de offerte de volgende bedragen verschuldigd:
a. Annuleringen tot 42 kalenderdagen (exclusief dag 42) voor aankomst:
De reserveringskosten
b. Annuleringen tussen 42 kalenderdagen (inclusief dag 42) en de dag van aankomst:
De aanbetaling
c. Annuleringen op de dag van aankomst of gedurende het verblijf:
Het totale bedrag van de reservering.
17. Indien u, zonder tegenbericht, een dag na de geplande dag van aankomst om 15:00 nog niet bent gearriveerd, wordt uw reservering geannuleerd, zonder recht op restitutie.
18. In het geval dat een van de bepalingen in deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
19. Op al onze overeenkomsten en voorwaarden is het Italiaanse recht van toepassing.

 

Aankomst Vertrek Volwassenen Accommodatie