Toeristenbelasting*: 1,00 € per persoon ( van 14 jaar of ouder) per dag voor maximaal 10 dagen.

De autonome provincie Trento heeft per 1 november 2015 een provinciale toeristenbelasting verordonneerd. De toeristenbelasting vind haar wettelijke grondslag in artikel 16 bis van de provinciale wet 11/06/2002 nummer 8 en is overeenkomstig de regelingen in het voornoemde artikel.

 


Reserverings- en betalingsvoorwaarden

 1. Deze reserverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen bij een camping van Campingclub die worden gemaakt voor het seizoen 2019.
 2. Voor het maken van een reservering dient u schriftelijk via onze website of per mail uw reserveringsverzoek zo volledig mogelijk kenbaar te maken. Aan de hand van de door u verstrekte gegevens zullen wij een offerte opstellen. Wijzigingen of kosten gemaakt door niet of onjuist verstrekte informatie komen voor rekening van de reiziger.
 3. Om een reservering te bevestigen dient u binnen 15 dagen na het ontvangen van de offerte, de offerte ondertekend per mail retour te zenden en een aanbetaling te doen van € 150,00 euro. Indien het totaalbedrag lager is dan € 150,00 dient u het totaalbedrag te voldoen. Indien binnen 15 dagen of de aanbetaling niet gedaan is of het ondertekende formulier niet verstuurd is, vervalt de reservering.
 4. Voor het voldoen van het restantbedrag – totaal prijs minus aanbetaling – dient u een optie op de offerte aan te vinken en betaling overeenkomstig uw keuze bijtijds te maken.
 5. Indien het restantbedrag niet binnen de gekozen betaaltermijn voldaan is, heeft de camping het recht de reservering te annuleren zonder aanspraak op restitutie van de aanbetaling.
 6. De datum van bijschrijving op onze bankrekening geldt als betalingsdatum.
 7. Voor promotionele activiteiten kunnen afwijkende betalingsmogelijkheden worden aangeboden. Daar waar de afwijkende betalingsmogelijkheden afwijken van bepalingen gesteld in deze voorwaarden, vervangen zij de bepalingen in deze voorwaarden.
 8. Betalingsaanbiedingen, reducties, kortingen door lidmaatschappen, etc. kunnen en zullen niet gecombineerd worden. Per reservering zal, indien van toepassing, in overleg de voor de consument gunstigste optie worden gekozen.
 9. De reserveringskosten bedragen per reservering € 10,00.
 10. Indien u na het ondertekenen van de offerte wijzigingen wilt aanbrengen in uw reservering, bedragen de kosten per keer € 10,00. Deze kosten zullen slechts in rekening worden gebracht, indien een wijziging mogelijk is en dienen bij het totaalbedrag voldaan te worden overeenkomstig de gekozen betalingsoptie.
 11. Tot en met januari 2019 kan een pleknummer worden gereserveerd tegen betaling van € 15,00. Na deze datum kunt u gratis een voorkeur voor een plek uitspreken, echter kunnen en zullen wij om planningstechnische redenen niet garanderen dat u bij aankomst daadwerkelijk uw voorkeursplek krijgt.
 12. In de geoffreerde prijs is de toeristenbelasting niet inbegrepen. De toeristenbelasting bedraagt 1 euro per persoon die bij aankomst 14 jaar en ouder is en wordt gedurende maximaal 10 aaneengesloten verblijfsdagen gerekend. De toeristenbelasting dient bij aankomst te worden voldaan.
 13. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de Camping niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.
 14. Annuleringen kunnen slechts schriftelijk geschieden. De datum van ontvangst van de mail of brief van annuleren, geldt als annuleringsdatum.
 15. In het geval van annuleren zijn na het tekenen van de offerte de volgende bedragen verschuldigd:
 16. Annuleringen tot 42 kalenderdagen (exclusief dag 42) voor aankomst:

De reserveringskosten

 1. Annuleringen tussen 42 kalenderdagen (inclusief dag 42) en de dag van aankomst:

De aanbetaling

 1. Annuleringen op de dag van aankomst of gedurende het verblijf:

Het totale bedrag van de reservering.

 1. Indien u, zonder tegenbericht, een dag na de geplande dag van aankomst om 15:00 nog niet bent gearriveerd, wordt uw reservering geannuleerd, zonder recht op restitutie.
 2. In het geval dat een van de bepalingen in deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 3. Op al onze overeenkomsten en voorwaarden is het Italiaanse recht van toepassing.

 


KORTINGSKAART

van 18.04.19 tot 05.07.19 en van 22.08.19 tot 15.09.19

Toeslag €6 elke dag voor staanplaats PLUS en LUX

 

ACSI ADAC DCC BEST DEAL DCU PLEIN AIR ANWB
 ACSI  ADAC   certificazioni-dcc   Best deal camping card   photo   Club_del_PleinAir_-_logo  anwb

Aankomst Vertrek Volwassenen Accommodatie